Novinky

sk

Odkaz facebook Odkaz Kniha hastů

Slavnostní setkání řádu evropských rytířů vína. V rámci slavnosti proběhne prohlídka vinařské expozice na mikulovském zámku. Shlédnout budete moci i ceremoniál akreditace nových hospes Rytířského řádu a intronizace v prostorách Dietrichštejnské hrobky. Začátek v 15.00 hod.

Hotel Besední dům

Spolupracujeme s hotelem Besední Dům ve Valticích.

© 2017 Villa Daniela